top of page
9.jpg
Its about Thrilling Travel Experiences

Discover the World with Gogaga - Where Your Holiday Dreams Come True

Experience the world in a whole new way with Gogaga Holidays

અમે ભારતની સૌથી ઝડપથી વિકસતી હોલીડે મેનેજમેન્ટ કંપની, આ બધાં વર્ષોથી આપણે તે બધાને ખુશી ઉમેરવાની કળા શીખી છે જેણે વિશ્વની અને ભારતની વિવિધ રજા સ્થળોએ અમારી સાથે મુસાફરી કરવાનું પસંદ કર્યું છે.

5.jpg
We are a passionate bunch of holiday developers

“Gogaga holidays” is designed to quench the thirst of holiday lovers to go through varied experiences of exhilarated enjoyment of fun and frolic. Don’t mistake it as a mere holidaying portal. It comprises various modes of pleasure-filled Weekend Holidays, exploration of woods and mountain trekking, day trips, business trips, destination holidays and etc. It is a concerted effort made by a group of enthusiastic entrepreneurs, having a great in-depth experience in the field of Holiday Industry and innovative ideas to explore the untapped desires of tourists of non-urban areas, who have few opportunities of going through the exciting experiences of visiting different scenic beauties of landscapes, modern cities, refreshing holiday spots, divine pilgrim centers, uninhabited islands, exotic beaches and etc. We are not only limited to satiate the dreams of tourists but also are in the line of starting up business opportunities to the locals of the tourist spots to find them a source of establishing a business enterprise, with our marketing and sales support to build a professional career for themselves. We are forging ahead into the remote areas of urban and non-urban South India, where the people have a dearth of exploring the possibilities of enjoying the pleasures of holiday trips, owing to non availability of tourist services.

ઉત્પાદનો
અમારી સાથે શ્રેષ્ઠ મુસાફરી તકનીક શોધો

We are a team of highly experienced professionals with a dedication in making your travel journey as unique and enjoyable as possible, ensuring that every detail is taken care of from start to finish.

Located at Hyderabad- Telangana
Bharath Sir_edited.png
Bharath Reddy Papili

Gogaga Holidays is the brainchild of Bharath Papili. His decades of corporate experience & exposure in the Financial & Hospitality sectors have made a path for the company to evolve as the best emerging travel & holiday destination management company in India. His association with Tata, Bajaj, Panoramic Holidays & Sterling Holidays in his professional journey for more than a decade has given him an in-depth blend to create opportunities from ashes. His fundamental thought in reckoning the company vision to dream big at the most challenging times has always paved great hope to the organization's successful journey to date. At Gogaga Holidays he strategizes and works closely with each department to empower them and enhance their productivity by troubleshooting all the challenges that they experience in the process of upgrading their standard of operations.

P Deepak Reddy

Deepak is a visionary with a varied skillset to build a corporate. His diversified approach has made him reach greater heights in his career with leading corporate companies before starting on his journey with Gogaga Holidays as co-founder. He has worked with GE & Tata group for more than a decade in their leadership team. He has been influenced by the ethics & principles of Tata's in building on the same core values and principles at Gogaga Holidays. His exposure to handling business operations and people building is remarkable. His inquisitiveness in the upbringing of the company to a new horizon on a testimonial. As a Co-Founder & Managing Director of Gogaga Holidays, Deepak handles business operations, Information Technology & Marketing.

Located at Hyderabad- Telangana
Anil Kumar sir.png
A Anil Kumar
Located at Hyderabad- Telangana

Anil a shrewd operation and account strategist with a decade of experience in the corporate world. He has gained enormous knowledge in understanding the minute hindrances in the business process for any company to evolve as a true Corporate leader. His experience with the financial sector with Tata group and ICICI Bank in backend operations has pioneered him to master nuances of any business corporate. At Gogaga, Anil handles entire backend operations including accounting, taxation, finance, and validations. He has been instrumental in meeting all corporate compliances of the company at every juncture.

Shreyas paul sir.png
Shreyas Paul
Located at Hyderabad- Telangana

Shreyas Paul, renowned as Paul in the corporate markets has a great acumen in understanding customers and their expectations. His two decades of corporate exposure have been very influential for Gogaga to bring high standards in customer and partner experiences which is a crucial spectrum in any service Industry. Paul was associated with  Hospitality, Finance, FMCG sectors to master this skill of people management. He worked with corporates such as Sterling Holidays, Procter & Gamble, Bajaj, Reliance Panoramic Holidays in senior and leadership team. As CXO at  Gogaga, he adds value to all those associated with the company to experience a different insight into their journey with the organization.

DJ Vinay
Located at Hyderabad- Telangana

VInay is a passionate Sales person, he has been a great influencer in all the organizations he was associated with within his professional career. Over a decade of corporate career, he has acclaimed many recognitions and rewards for her outstanding approach in driving teams towards successful achievements. He has been a great support in building the company at various stages with her experience and exposure from the corporate world. He was associated with Magic Holiday, Reliance Group before choosing her journey with Gogaga Holidays. At Gogaga he handles Sales and Business Development.

AVINASH.jpeg
Avinash Gandi
Located at Hyderabad- Telangana

Avinash Gandi is an Electrical Engineer from California State University with more than a decade of experience in Robotics, Automation, and Machine Learning. He holds multiple patents in the areas of Mobile Robots, Home Automation, IOT, and NLP. He has worked with multiple startups in Silicon Valley developing products that range from domestic robots to industrial automation equipment. At Gogaga Holidays Avinash strategies on future fundraise, technology upgradations, and International business expansions.

Pali Badwal sir.png
Pali Badwal
Located at Derby England- United Kingdom

Pali, born British but Indian Punjabi to the core, is a well-known name in travel and hospitality in India as well as globally. He had been at the helm of RCI India as Managing Director for 4 years till March 2017. Before that, he was part of the central leadership team of Wyndham, since 2010. As a Finance & Commercial Director, he was Business Head of Hoseasons, A UK-based Rental Company. He has received affection from one and all for his amazing motivational and team management skills with an ever-smiling face. As an advisor to Gogaga Holidays Pvt Ltd, Mr.Pali believes, this company, with its transparent consumer-centric approach, has the potential to bring a paradigm shift in India's travel & hospitality Industry.

Hitesh Kshatriya sir.png
Hitesh Kshatriya
Located at Maharastra- Mumbai

Building on 25 years of experience across Travel, Hospitality, FMCG, and Retail, Hitesh Kshatriya has spearheaded several initiatives, transforming and turning around them to bring in growth and attain market leadership. He has played key leadership roles in several successful startups leading them from conceptualization to execution. He is deft at strategic planning, business analytics, and business development. He is regarded highly for his ethics, values, people management, and gentle nature. He was Group COO with Panoramic Group. Previously he held leadership positions in Reliance Industries Limited, Next Retail India Ltd, Viking Ventures, and GSFC Ltd.

પ્રશંસાપત્રો
પેલ્હામ રાલ્ફ એડવિન
સિંગાપોર અને મલેશિયા

તે સિંગાપોર અને મલેશિયામાં ગોગાગા હોલીડે સાથે સરસ રજા હતી. તમે લોકો દ્વારા આપવામાં આવેલા સમર્થન અને ચિંતા માટે હું ખરેખર પ્રશંસા કરું છું. મારા બાળકોએ કંઇપણની જેમ રજાની મજા માણી. હકીકતમાં ગોગાગા હોલિડેઝે સસ્તું ભાવ આપ્યું હતું, અને સિંગાપોર અને મલેશિયાની મુલાકાત માટે હું મારી જાતને અને મારા પરિવારને રોકી શક્યો નહીં. પરંતુ બધી હોટલ અને સેવાઓ સારી રીતે આયોજન કરવામાં આવી છે, કે હું કોઈ સમસ્યાનો સામનો કરી શક્યો નહીં. ફરી એકવાર આધાર માટે આભાર.

ગડાગ ચેમ્બર્સ
શાંઘાઈ અને બેઇજિંગ

અમે ગોગાગા રજાઓ સાથે શાંઘાઈ, બેઇજિંગ અને ગુઆંગઝુની મુલાકાત લીધી. અમારા બધા જૂથે રજાને ખૂબ માણ્યો, ચાઇનાની મુલાકાત લઈને આનંદ થયો, ગુઆંગઝો વેપાર મેળામાંની અમારી મુલાકાત અદભૂત હતી, તમે અમારી સફર માટે જે ટેકો આપ્યો છે તેના માટે આભાર

શ્રેયા ચૌધરી
સિમલા મનાલી
વિવેકાનંદ બી મસુર
દુબઈ

તે ટ્રિપ્સ દ્વારા નજીવા ભાવે શ્રેષ્ઠ સેવા હતી. ડ્રાઈવર સારી અને સારી હતી. સારી વર્તણૂક અને તેની તમામ સમય મર્યાદા હતી. સફર દરમ્યાન ગોગાગા ટીમ ખૂબ મદદરૂપ થઈ. તેઓએ અમારી સફરને ફળદાયી અને સુખી બનાવવાની દરેક રીતે ખાતરી આપી.

ગોગાગા રજાઓ સાથે દુબઇમાં આપણી પારિવારિક રજા નોંધપાત્ર છે અને તેમની સેવા સ્તર યોગ્ય છે. સારી નોકરીની ટીમ, તેને ચાલુ રાખો.

bottom of page